Türkiye - Yunanistan Gümrük İdaresi Başkanları 3. Dönem Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 27.08.2021/559
Sayı : 466-1892

 

İstanbul,27.08.2021
 

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; ülkemiz ile Yunanistan arasında 2000 yılında imzalanarak yürürlüğe giren Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması (KİYA) kapsamında ülkelerimiz gümrük idareleri arasında gümrük konularında ikili ilişkileri ve işbirliği imkânlarını değerlendirmek üzere düzenli olarak Gümrük İdareleri Başkanları Toplantılarının düzenlendiği; Türkiye-Yunanistan Gümrük İdareleri Başkanları 2. Toplantısının 5-7 Şubat 2020 tarihlerinde Bakan Yardımcımız ve Gümrük İdaresi Başkanımız Sayın Rıza Tuna TURAGAY ve Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu Başkanı Georgios PITSILIS eş başkanlığında Atina'da gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Türkiye-Yunanistan Gümrük İdareleri Başkanları 3. Toplantısının 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi ve toplantı kapsamında İpsala gümrük kapısına bir çalışma ziyareti düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede; anılan toplantı kapsamında yapılacak ön çalışmalarda faydalanılmak üzere, üyelerimizin Yunanistan ile ikili gümrük alanında gündeme getirilmesinde fayda görülen sorun, öneri ve yeni işbirliği imkânları yaratılması hususundaki görüşlerinin TİM'e iletilmesini teminen ekte yer alan form vasıtasıyla en geç 01 Eylül 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin gemi@iib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)