She Trades Global Etkinliği

Sirküler Tarih/No: 09.06.2021/396
Sayı : 203-846

 

İstanbul,08.06.2021
 

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Sekretaryasından Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; kadın girişimci, ihracatçı, yatırımcı ve diğer paydaşları bir araya getiren "She Trades Global" etkinliğinin Dubai Exports ile birlikte 17-19 Ekim 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenleneceği ifade edilmekte ve söz konusu etkinliğe sanal ortamda da katılım sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Anılan etkinliğin broşürünün bir örneği ekte bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 

Ek: She Trades Global Dubai 2021 Broşürü (2 Sayfa)