Romanya 27. Dönem Kek Eylem Planı Taslağı

Sirküler Tarih/No: 20.08.2021/544
Sayı : 452-1778

 

İstanbul,20.08.2021
 

 

 


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Türkiye - Romanya 26. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının 2013 yılında gerçekleştirilmiş olduğu ve ilgili Protokolün Romanya Başbakanının 19 Eylül 2013 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında imzalandığı; bilahare, 2 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da yapılması planlanan Türkiye - Romanya 27. Dönem KEK Toplantısının ise Romanya'da hükümetin düşmesi nedeniyle iptal edildiği ve 27. Dönem KEK Toplantısı Protokolüne ek olarak hazırlanmış olan taslak eylem planının da anılan toplantının iptali neticesinde nihayete erdirilemediği bildirilmektedir.

Eş Başkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY tarafından deruhte edilmekte olan, Türkiye - Romanya 27. Dönem KEK Toplantısının 4-15 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmasının planlandığı ve tarih kesinleştiğinde ayrıca bilgi verileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; 27. Dönem KEK Toplantısı hazırlıkları kapsamında değerlendirilmek üzere, üyelerimizin anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve varsa taleplerin TİM'e iletilmesini teminen ekte yer alan form ile en geç 24 Ağustos 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

EK: Form (1 sayfa)