İstanbul Boğazı Seyir Uyarısı Hk.

Sirküler Tarih/No: 23.08.2021/551
Sayı : 33-1793
  İstanbul,23.08.2021
 

 

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın üyemiz;

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıya atıfta İstanbul Valiliği, Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan 19.08.2021 tarih ve E-29196050153477 sayılı yazıda ZON Turizm İletişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.' nin dilekçesi ekinde yer alan proje dosyasında belirtilen ve 25 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan "Robbie Maddison' un motosikleti ile deniz üzerinde ilk kıtalararası geçişi" ile ilgili çekim izinlerine ait 19.08.2021 Tarih ve E476 Sayılı Olur'un yazıları ekinde gönderildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından bölgede dikkatli seyir yapılması, İstanbul Boğaz Trafiğinin buna göre planlanması ve yapılacak olan proje ile ilgili olarak denizcilere gerekli duyuruların yapılması istenmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

Ek: DTO yazısı ve ekleri (16 sayfa)