Destek Bilgilendirme Semineri

Sirküler Tarih/No: 19.04.2021/295
Sayı : 28-315          İstanbul,19.04.2021
 
GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER


Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bir yazısına atfen Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda; KOBİ'leri ilgilendiren yeni uygulamalar ve gelişmeler hakkında farkındalık oluşturulması ve ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi paylaşımı yapılması amacıyla, TOBB tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde internet üzerinden bilgilendirme seminerlerinin gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.


Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı tarafından "Kolay İhracat Platformu" ile ihracat yapacak firmaların, ürün, hedef pazar ve potansiyel pazar önerileri yoluyla uygun pazarlara ulaşmaları doğrultusunda bilgilendirildikleri belirtilmektedir.


Bu kapsamda; bahse konu İhracat Platformu imkanlarını KOBİ'lere daha detaylı aktararak, bilgilenmeleri ve ihracatlarını bilinçle şekillendirebilmeleri ve artırabilmelerini sağlamak amacıyla; 20 Nisan 2021 Salı günü saat 14.00'te ekli program çerçevesinde internet üzerinden bilgilendirme semineri gerçekleştirileceği ve seminer sonunda katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı bildirilmektedir.


Bilgilerine sunulur.