Nor-Shipping 2023 Fuarı Konstrüksiyon İhalesi

Sayın İlgili,

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin asıl misyonu üyelerinin ihracatlarını geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmektir. Bu görevin bir parçası olarak Birliğimizin, NOR-SHIPPING 2023 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu beşinci kez gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

Oslo / Norveç'te iki yılda bir düzenlenen fuar bu yıl 06-09 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Denizcilik sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarından biri haline gelen NORSHIPPING 2023 Fuarı'nda, Türkiye pavyonunun dizayn ve konstrüksiyonu yapılırken Türk Gemicilik sektörünün de potansiyelinin ve gücünün ön plana çıkarılması konusunun önemli bir nokta olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Türk pavyonunun dizayn ve konstrüksiyonu ile ilgili olarak firmaları, teklif vermeye davet ediyoruz.

Konstrüksiyon ile ilgili teknik, finansal ve genel şartname Ek'te yer almaktadır.

Türkiye pavyonu, ürünlerini sergileyecek tahmini 15 firmanın katılımı ile 442 m2'lik bir alanda yer alacaktır. Pavyondaki tüm standların, firmalarımıza en etkin şekilde ürünlerini sunacakları bir ortam sağlayacak dizayna sahip olmasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

İhale ile ilgilenmeniz durumunda, tekliflerinizi imzalanmış ve kapalı bir zarf içinde üzerinde “NORSHIPPING 2023 Fuarı Konstrüksiyon Teklifi” yazılı olarak, en geç 19 Ocak 2023 Perşembe günü mesai saatleri bitimine kadar kargo ile göndermeniz hususu bilgilerinize sunulur.

 

Ek-1 İhale Şartnamesi

Ek-2 Pavilyon Ön Görülen Yerleşim Planı

Ek-3.1 Turkish Ship Yacht and Marine Services Exp. Associ. Logo

Ek-3.2 Turkish Ship & Yacht Logo

Ek-3.3 Ask Türkiye Logo

Ek-4 Konstrüksiyon Malzemeleri