Hakkımızda

3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun`un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul`da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur. (26 Mart 2010 tarihli 27533 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanması ile yürürlüğe giren 2010/3 sayılı İhracat Tebliği)

29 Nisan 2010 tarihinde kuruluş genel kurulu yapılmıştır. 24.09.2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat 2011/16 sayılı Tebliğ ile Birliğin unvanı "Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat 2007/10 sayılı Tebliğ ile Birliğin unvanı "Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Ülkemizde tersaneciliğin 700 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Türk gemi ve yat inşa sektörü, gerek adet gerekse tonaj olarak dünyanın belli başlı üreticileri arasında yer almaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızca işletilen tersanelerde kimyasal tankerler, dökme yük gemileri, genel kargo gemileri, mega yatlar başta olmak üzere çok çeşitlilik ve ölçekte gemi ve yat türleri inşa edilmektedir.

Gemi ve yat sektörü sadece ulaşım ve taşımacılık sektörüne, döviz girişine, istihdam artışına destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda inşasında kullanılan binlerce malzeme ile yan sanayiye de katma değer yaratmaktadır.

Sektör, küresel fırsatlardan iyi faydalanılabilmesi noktasında yeterli tesislere, teknolojiye ve işgücüne sahiptir. Bununla birlikte, özellikle Uzakdoğu ve bazı AB ülkeleriyle rekabet edilebilmesi ve hedeflere ulaşabilmesi noktasında sektörün desteklenmesi önem arz etmektedir.