Hakkımızda

3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun`un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul`da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur. (26 Mart 2010 tarihli 27533 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanması ile yürürlüğe giren 2010/3 sayılı İhracat Tebliği)

29 Nisan 2010 tarihinde kuruluş genel kurulu yapılmıştır. 24.09.2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat 2011/16 sayılı Tebliğ ile Birliğin unvanı "Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat 2007/10 sayılı Tebliğ ile Birliğin unvanı "Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği gemi yat ve hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren tek İhracatçı Birliği'dir.