Nor-Fishing 2024 Konstrüksiyon İhalesi

Sn. Yetkili,

20 - 22 Ağustos 2024 tarihleri arasında Trondheim/Norveç'te gerçekleştirilecek ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğince info stant katılımı düzenlenecek Nor-Fishing 2024 Fuarı dahilinde stant konstrüksiyon hizmeti alınacaktır.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak hazırlanan şartname ekte sunulmakta olup bahse konu şartname çerçevesinde hazırlanacak tekliflerinizin 31 Ocak 2024 günü mesai saati bitimine kadar şartnamede ifade edilen şartlar dahilinde kapalı zarf ve e-posta ile gönderilmesi hususu rica olunur.

 

Ek 1:Nor-Fishing 2024 Fuarı Konstrüksiyon Şartnamesi (4 Sayfa)

Ek 2: Stant Krokisi (1 Sayfa)