Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

Sirküler Tarih/No:13.01.2022/26
Sayı :54-192

 

İstanbul,12.01.2022
 

 

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda özetle; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması kapsamında ticarette teknik engeller alanında yararlanılabilecek ve etkin olarak kullanılabilecek bir platform olan Ticaret Bakanlığı "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”ne http://www.teknikengel.gov.tr/ adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon Şubesi