Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünlerine Yönetil Damping Soruşturması

Sirküler Tarih/No:08.12.2023/855
Sayı :240-4866
  İstanbul,08.12.2023
 GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

31 Ekim 2023 tarih ve 2023/31 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Japonya ve Rusya Federasyonu menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açılması kararlaştırılmıştır.
İlgili soruşturma kapsamında Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği soruşturmaya taraf olmuştur. Gemi yat ve hizmetleri sektörünün ana sarf kalemi olan yassı çelik ürünlerine yönelik bu soruşturma kapsamında ithalatta ilave vergi, önlem uygulanmaması amacıyla hazırlanacak savunma için ekli listede bulunan gtip kodlarında ithalat yapan firma sayısının tespitine ve soruşturma ile ilgili üye firmaların görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu itibarla, bahse konu gtip kodlarında ithalat gerçekleştiren firmaların bahse konu ürünlerden ithalat yapıldığının bildirilmesi ve soruşturmaya ilişkin Birlik görüşüne esas teşkil etmek üzere görüşlerini 22 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar gemi@iib.org.tr adresine iletmeleri hususu rica olunur.


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon ŞubesiEk-12023/31 sayılı Tebliğ (4 sayfa)
      2. İlgili GTİP kodları (1 Sayfa)