Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Raporu Hk.

Sirküler Tarih/No:22.03.2022/192
Sayı :357-1189

 

İstanbul,22.03.2022
 

 

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ndan alınan bir yazıda özetle; Avrupa Birliği tarafından 2019 yılının Aralık ayında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), yalnızca üye ülkeleri değil; ülkemiz gibi AB ile yoğun siyasi ve ticari ilişkileri olan ülkeleri de önemli oranda etkileyeceğinden bahisle, bu kapsamda iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında somut ve kararlı adımlar atılması konusunda sorumluluğun yalnızca devletlerde değil; özel sektör kuruluşlarında da olacağının bilinciyle DEİK tarafından başlatılmış olunan "Yeşil Dönüşüm” projesi kapsamında "Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi” raporunun hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; AYM ile ilgili belgeleri içeren bir "Külliyat”, AB'nin atacağı adımlara yönelik bir "Takvim”, sanayi şirketlerinin alması gereken tedbirleri değerlendirebilecekleri bir "Kontrol Listesi” ile rapor kapsamında; iş dünyamızın bilgi birikimi ve beklentilerinin ölçüldüğü bir "anket çalışması”, sektör görüşlerini yansıtan "sanayi ve ülke stratejisine yönelik öneri listeleri” ve iş dünyası çatı kuruluşları ile şirketlerin süreci etkin bir biçimde yürütülebilmesi için "yönetişim modeli öneri paketi” hazırlandığı belirtilmektedir.

"Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi” çalışmalarına https://www.deik.org.tr/deik-yesil-donusum bağlantısından ulaşılabileceği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri Sektör Koordinasyon Şubesi