Rusya Pazarında Karşılaşılan Sorunlar

Sirküler Tarih/No:14.01.2022/34
Sayı :69-221

 

İstanbul,14.01.2022
 

 

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Sayın Ticaret Bakanımızın, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirmek amacıyla 25 Ocak 2022 tarihinde Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmesinin plânlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracatçıların Rusya pazarına girişte karşılaştıkları sorunların ve bu kapsamda ihracatçıların talep ve değerlendirmelerinin bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin Rusya pazarında karşılaştıkları sorunlar ile talep ve değerlendirmelerin ekli form vasıtasıyla en geç 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10:00'a kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon Şubesi

Ek: Form (1 sayfa)