Malta Pazarında Karşılaşılan Sorunlar

Sirküler Tarih/No:31.01.2022/79
Sayı :149-452
  İstanbul,31.01.2022
 

 

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Türkiye-Malta I. Dönem Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komitesi (JETCO) Toplantısının 22 Mart 2018 tarihinde Valetta'da düzenlendiğinden bahisle, müteakip toplantının, 25 Şubat 2022'de tarihinde İstanbul'da düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere;

- İhracatçıların söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile bu husustaki talep ve önerilere,

- Anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ihtiyaç

duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin yukarıdaki hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin ekte yer alan form vasıtasıyla en geç 02 Şubat 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon Şubesi

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)